Tagarchief: peek event management

Levensduursymposium met 400 bezoekers

Op 9 maart 2018 trok het 1e Levensduursymposium 400 bezoekers met Sparkling Biz als Event Manager, Sponsorwerver & Event Vlogger:
Geslaagd symposium over Levensduur


Artikel in Melkvee vakblad.
Beeld: Agrio Videoproducties

Agrio Uitgeverij / Vakblad Melkvee was mediapartner en 19 standhouders en sponsors hebben deze dag mede mogelijk gemaakt tot een succes.
Sponsoren-FVL
Standhouders-FVLVlog op de avond vóór het symposium met laatste voorbereidingen:
Event vlogger: Jacoline Peek
#deeventvlogger #FVL2018 #FVL #melkvee #veeteelt Youtube-levensduur

Wil je mijn 12 stappen krijgen voor je succesvolle evenement?

Geslaagde open dag op melkveebedrijf

Enkele reacties van bezoekers: “Mooi voorbeeldbedrijf'”, “Super georganiseerd”.

We kunnen terugkijken op een geslaagde open dag in Oost-Brabant.
Mooi weer, mooie samenwerking, betrokken vrijwilligers, tevreden sponsors, mooie koeien (en schoon gehouden!), volle presentatieruimtes.
Daar zijn we blij mee,

Wil je ook een evenement organiseren met tevreden deelnemers, sponsors en online zichtbaarheid, zonder tijd aan je business te verliezen?
Neem contact op!

Peek Event Management / Sparkling Biz
Jacoline Peek-Hamoen, #deeventvlogger

Live opnames van presentaties van Hugo Pastors, Guido IJpelaar en Huub Peek

Klaar voor de Open dag M84U fokkerijresultaten bij VOF Pastors?

#melkvee #veeteelt #m84u #deeventvlogger

Voorbereiding en artikel Melkvee

Aankondigingen open dag:

Hoe ziet ideale koe er van Hugo Pastors uit?

Levensduur verlengen in melkveehouderij

Wilt u melkveehouders helpen om levensduur van hun veestapel te verlengen?
Bezoek of sponsor dan het symposium van de Initiatiefgroep Fokken voor Levensduur:
vrijdag 9 maart 2018 in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

Kijk voor updates in programma en informatiemarkt op www.levensduurkoeien.nl.

Melkveehouders en jongveeopfokkers betalen slechts 25 euro (ex. btw), dus meld u aan en zet 9 maart op uw kalender.

Symposium informatie
Dit symposium bezoeken of sponsoren?

Mediapartner: Melkvee van Agrio Uitgeverij
Voorafgaand, tijdens en na het symposium communiceren wij via vakbladen, social media en de website www.levensduurkoeien.nl met de sector. Onze samenwerkings- en mediapartner is Agrio met o.a. het gerenommeerde vakblad Melkvee en de website www.melkvee.nl. Deze samenwerking geeft extra exposure en biedt onze (hoofd)sponsors de mogelijkheid om extra aandacht op hun deelname te vestigen. Zij kunnen daarnaast inhoudelijke bijdragen aanleveren, welke op www.levensduurkoeien.nl worden geplaatst.
Bij opgave kan uw naam/logo meegenomen worden in de symposium-advertentie in het februari-nummer van Melkvee.

Wilt u dit symposium aanbevelen bij uw relaties?
Melkveehouders en jongveeopfokkers betalen 25 euro ex. btw, andere bezoekers 100 euro ex. btw.
We waarderen het als u in uw nieuwsbrief / facebookpost / website / evenementen, dit Symposium wilt delen.
U kunt verwijzen naar onze website: www.levensduurkoeien.nl met updates over informatiemarkt, sponsoren, programma.
Aanmelden bezoek symposium: http://eepurl.com/ddOuW9
Facebook https://www.facebook.com/levensduurkoeien/
Facebook Evenement Symposium https://www.facebook.com/events/149502272340980/ (delen=fijn)

Heeft u nog vragen? Mail of bel Jacoline Peek 06-3733 9285.

Waarom initiatiefgroep gestart?
De sector heeft zich ten doel gesteld de levensduur van de Nederlandse melkveestapel te verlengen. Tot op heden echter heeft dat geen resultaat opgeleverd. De afgelopen 10 jaar is de levensduur nauwelijks gestegen. Naast dat een langere levensduur van de veestapel economisch interessant is, is het ook belangrijk voor een goede maatschappelijk acceptatie, het imago, als de koeien langer en probleemloos op de bedrijven blijven lopen. Vanuit de praktijk kwam de vraag: Wat zouden we vanuit fokkerijperspectief aan de levensduurverlenging bij kunnen dragen? In oktober 2016 werd de initiatiefgroep opgericht met als doel hierop een antwoord te vinden.
De Initiatiefgroep Fokken voor Levensduur bestaat uit de volgende personen:

•  Peter Aalberts (melkveehouder, voorzitter)
• Johan van Houwelingen (melkveehouder)
• Jan Schilder (Triple-A analist)
• Joop Olieman (HJ-KI)
• Kees van Velzen (voormalig directeur export Holland Genetics)
•  Willem van Laarhoven (Valacon).
Waarom dit symposium?

Naast huisvesting en management is de fokkerij een factor die een positieve invloed kan hebben op de levensduur van de veestapel. De fokwaarden geven aan dat er genetisch wel een stijging had moeten zijn, maar zoals aangegeven, in de praktijk blijft die uit. De initiatiefgroep wil dit thema meer onder de aandacht te brengen. Meer aandacht voor de rol die fokkerij kan spelen en ook om daadwerkelijk te komen tot initiatieven in de praktijk om die rol te versterken. Tijdens het symposium laten we melkveehouders aan het woord die hun visie geven op de rol van de fokkerij bij de levensduurverlenging. Eén van de sprekers is de Amerikaanse melkveehouder Don Bennink (www.northfloridaholsteins.com), met een respectabel aantal 100.000 kg koeien. Hij deed veel onafhankelijk onderzoek naar levensduurverlenging en vertelt op basis van de eigen ervaringen hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen. Verder komt de stand van zaken van levensduur in Nederland aan bod en wordt ingegaan op de genetische achtergronden van levensduur.

Graag horen wij van u of u interesse heeft als sponsor/standhouder bij te dragen aan dit initiatief en symposium. U kunt contact met ons opnemen via sponsor@levensduurkoeien.nl of bellen naar Jacoline Peek (06-3733 9285).

Interesse om het Symposium te bezoeken of gelijk toegangsbewijs te bestellen? Dat kan via deze link.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Initiatiefgroep Fokken voor Levensduur,

Peter Aalberts (voorzitter)
Jacoline Peek (organisatie & sponsoring), 06-3733 9285

P.S. Bij opgave kan uw naam/logo meegenomen worden in de symposium-advertentie in het februari-nummer van Melkvee.