Categoriearchief: De Event Vlogger

EventSummit 2018

Wat was het druk en een goede sfeer op #EventSummit. Bij deze beurs voor de evenementenbranche was ik actief als #deeventvlogger en standhouder van netwerkplatform ZEPnl: samenwerkende Zelfstandige Event Professionals. Twee jaar geleden opgestart door Natasja Torqué in regio Utrecht met ZEP030 en 19 maart de eerste bijeenkomst van ZEP010 in regio Rotterdam.

Sfeerimpressie van ZEPnl-leden op #EventSummit:

Een aantal ZEP-leden in beeld met facebooklives op #EventSummit:

ZEPnl, platform voor Zelfstandige Event Professionals:

Thematour Nieuwe Concepten met Buildling on Events (ook lid van ZEPnl):

Thematour

Promotieartikelen voor je event nodig? Bijv. duurzame waterbeker ‘join the pipe’:

Wil je een event vlogger op je stand of event? Bel/app Jacoline Peek, 06-3733 9285.

Blijf je me volgen op:
Facebook
Youtube abonneren
LinkedIn connectie maken?

Levensduur verlengen in melkveehouderij

Wilt u melkveehouders helpen om levensduur van hun veestapel te verlengen?
Bezoek of sponsor dan het symposium van de Initiatiefgroep Fokken voor Levensduur:
vrijdag 9 maart 2018 in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

Kijk voor updates in programma en informatiemarkt op www.levensduurkoeien.nl.

Melkveehouders en jongveeopfokkers betalen slechts 25 euro (ex. btw), dus meld u aan en zet 9 maart op uw kalender.

Symposium informatie
Dit symposium bezoeken of sponsoren?

Mediapartner: Melkvee van Agrio Uitgeverij
Voorafgaand, tijdens en na het symposium communiceren wij via vakbladen, social media en de website www.levensduurkoeien.nl met de sector. Onze samenwerkings- en mediapartner is Agrio met o.a. het gerenommeerde vakblad Melkvee en de website www.melkvee.nl. Deze samenwerking geeft extra exposure en biedt onze (hoofd)sponsors de mogelijkheid om extra aandacht op hun deelname te vestigen. Zij kunnen daarnaast inhoudelijke bijdragen aanleveren, welke op www.levensduurkoeien.nl worden geplaatst.
Bij opgave kan uw naam/logo meegenomen worden in de symposium-advertentie in het februari-nummer van Melkvee.

Wilt u dit symposium aanbevelen bij uw relaties?
Melkveehouders en jongveeopfokkers betalen 25 euro ex. btw, andere bezoekers 100 euro ex. btw.
We waarderen het als u in uw nieuwsbrief / facebookpost / website / evenementen, dit Symposium wilt delen.
U kunt verwijzen naar onze website: www.levensduurkoeien.nl met updates over informatiemarkt, sponsoren, programma.
Aanmelden bezoek symposium: http://eepurl.com/ddOuW9
Facebook https://www.facebook.com/levensduurkoeien/
Facebook Evenement Symposium https://www.facebook.com/events/149502272340980/ (delen=fijn)

Heeft u nog vragen? Mail of bel Jacoline Peek 06-3733 9285.

Waarom initiatiefgroep gestart?
De sector heeft zich ten doel gesteld de levensduur van de Nederlandse melkveestapel te verlengen. Tot op heden echter heeft dat geen resultaat opgeleverd. De afgelopen 10 jaar is de levensduur nauwelijks gestegen. Naast dat een langere levensduur van de veestapel economisch interessant is, is het ook belangrijk voor een goede maatschappelijk acceptatie, het imago, als de koeien langer en probleemloos op de bedrijven blijven lopen. Vanuit de praktijk kwam de vraag: Wat zouden we vanuit fokkerijperspectief aan de levensduurverlenging bij kunnen dragen? In oktober 2016 werd de initiatiefgroep opgericht met als doel hierop een antwoord te vinden.
De Initiatiefgroep Fokken voor Levensduur bestaat uit de volgende personen:

•  Peter Aalberts (melkveehouder, voorzitter)
• Johan van Houwelingen (melkveehouder)
• Jan Schilder (Triple-A analist)
• Joop Olieman (HJ-KI)
• Kees van Velzen (voormalig directeur export Holland Genetics)
•  Willem van Laarhoven (Valacon).
Waarom dit symposium?

Naast huisvesting en management is de fokkerij een factor die een positieve invloed kan hebben op de levensduur van de veestapel. De fokwaarden geven aan dat er genetisch wel een stijging had moeten zijn, maar zoals aangegeven, in de praktijk blijft die uit. De initiatiefgroep wil dit thema meer onder de aandacht te brengen. Meer aandacht voor de rol die fokkerij kan spelen en ook om daadwerkelijk te komen tot initiatieven in de praktijk om die rol te versterken. Tijdens het symposium laten we melkveehouders aan het woord die hun visie geven op de rol van de fokkerij bij de levensduurverlenging. Eén van de sprekers is de Amerikaanse melkveehouder Don Bennink (www.northfloridaholsteins.com), met een respectabel aantal 100.000 kg koeien. Hij deed veel onafhankelijk onderzoek naar levensduurverlenging en vertelt op basis van de eigen ervaringen hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen. Verder komt de stand van zaken van levensduur in Nederland aan bod en wordt ingegaan op de genetische achtergronden van levensduur.

Graag horen wij van u of u interesse heeft als sponsor/standhouder bij te dragen aan dit initiatief en symposium. U kunt contact met ons opnemen via sponsor@levensduurkoeien.nl of bellen naar Jacoline Peek (06-3733 9285).

Interesse om het Symposium te bezoeken of gelijk toegangsbewijs te bestellen? Dat kan via deze link.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Initiatiefgroep Fokken voor Levensduur,

Peter Aalberts (voorzitter)
Jacoline Peek (organisatie & sponsoring), 06-3733 9285

P.S. Bij opgave kan uw naam/logo meegenomen worden in de symposium-advertentie in het februari-nummer van Melkvee. 

Event vlogger: Eng om jezelf te laten zien?

Vind je het ook eng om jezelf te laten zien in een filmpje / vlog op facebook, je website of andere social media? Angst voor wat anderen ervan vinden?

Zie je op tegen wat je technisch moet weten om zo’n vlog te maken, te bewerken, laat staan te plaatsen?
Weet je dat Facebook vlogs/films promoot door die een veel groter bereik te geven dan een foto?

Als je op een beurs staat, kun je natuurlijk een foto plaatsen van je lege stand en melden:
“wij staan er klaar voor, kom naar onze stand”. Of als organisator afwachten of deelnemers, exposanten je event promoten, maar die hikken er ook tegenaan om die drempel over te gaan.

Ik ben Jacoline Peek, de Event Vlogger en ik had dat ook, maar ik heb inmiddels van Layla van De Vlog Academie technieken geleerd en vooral: DOEN, DOEN, DOEN!
Deze ervaring wil ik jou ook geven, als je zichtbaarder wilt worden, maar er hulp bij kan gebruiken.
Je kunt me boeken om een vlog te maken of een facebook live tijdens je event / beurs. Vervolgens kun je deze doorplaatsen op youtube, je website, je nieuwsbrief.
Durf een eerste stap te zetten en als het in je branche nog niet gebruikelijk is, val je nog meer op, dus wacht niet meer en mail jacoline@sparklingbiz.nl of bel 06-3733 9285.

Enkele voorbeelden:

Facebook live met BIG Challenge op event Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem #RMVGO2017


Facebook live op beurs: Waterbedden voor koeien? Henk van Dijken vertelt hoe ze er comfortabeler oud mee kunnen worden Kijk op www.buc-Holland.com of www.spinder.nl.spinder.nl.


Boekpresentatie L.E.F.kracht Ontspanningsverhalen en L.E.F. kaarten


AB Oost

Van Benthem Gratama Advocaten organiseerde een bijeenkomst en ik vlogde interview met een deelnemer en maakte een tweede vlog naar hun stand op de beurs.
Terugblik op hun website inclusief Event Vlogger.


Facebook live met uitnodiging (twee schermen in beeld)


AgriTeam Makelaars International

De Event Vlogger - Sparkling Biz